Erindring fra Ole Kenneth Boss

Johannes Thunebergs tid på skolen først i 1950´erne